top of page

Stredná odborná škola polytechnická

400

študenti

5.1/10

hodnotenie

Ul. SNP 2 Zlaté Moravce

Študijné odbory

Autoopravár - mechanik
Informačné a sieťové technológie
Elektrotechnika
Elektromechanik - úžitková technika
Mechanik elektrotechnik
Grafik digitálnych médií
Technické lýceum

bottom of page