top of page

Stredná odborná škola polytechnická

-

študenti

-

hodnotenie

Slovenská 5 Bardejov

Študijné odbory

Mechanik nastavovač
Programátor obrábacich a zváracích strojov a zariadení
Autoopravár - mechanik
Mechanik mechatronik
Mechanik počítačových sietí
Elektromechanik-silnoprúdová technika
Mechanik elektrotechnik
Mechanik stavebnoinštalačných zariadení

bottom of page