top of page

Stredná odborná škola agropotravinárska a technická

555

študenti

4.7/10

hodnotenie

Kušnierska brána 349/2 Kežmarok

Študijné odbory

Autoopravár - mechanik
Technické služby v autoservise
Mechanik počítačových sietí
Technik spracovania plastov
Mechanizácia pôdohospodárstva
Agromechanizátor, opravár
Strojný mechanik
Mechanik stavebnoinštalačných zariadení

bottom of page