top of page

Stredná odborná škola polytechnická pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna

-

študenti

-

hodnotenie

Duklianska 2 Prešov

Študijné odbory

Elektromechanik - úžitková technika
Grafik digitálnych médií

bottom of page