top of page

Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy

540

študenti

3.0/10

hodnotenie

Zvolenská cesta 83 Lučenec

Študijné odbory

Mechanik hasičskej techniky
Autoopravár - mechanik
Mechanik elektrotechnik
Agromechanizátor, opravár

bottom of page