top of page

Stredná odborná škola obchodu a služieb

412

študenti

-

hodnotenie

Piešťanská 2262/80 Nové Mesto nad Váhom

Študijné odbory

Autoopravár - mechanik
Agromechanizátor, opravár

bottom of page