top of page

Stredná odborná škola technická a agropotravinárska

465

študenti

5.2/10

hodnotenie

Okružná 61 Rimavská Sobota

Študijné odbory

Autoopravár - mechanik
Technické služby v autoservise
Informačné a sieťové technológie
Mechanik elektrotechnik
Agromechanizátor, opravár
Agromechatronik

bottom of page