top of page

Stredná odborná škola dopravná

464

študenti

5.2/10

hodnotenie

Rosinská cesta 2 Žilina

Študijné odbory

Autoopravár - mechanik
Autotronik
Mechanik elektrotechnik

bottom of page