top of page

Stredná priemyselná škola strojnícka

290

študenti

6.7/10

hodnotenie

Fajnorovo nábrežie 5 Bratislava

Študijné odbory

Strojárstvo
Mechatronika
Technické lýceum
Technické lýceum – bilingválne štúdium

bottom of page