top of page

Stredná odborná škola dopravná

472

študenti

4.3/10

hodnotenie

Kvačalova 20 Bratislava

Študijné odbory

Autoopravár - mechanik
Autotronik
Mechanik lietadiel-mechanika
Mechanik lietadiel-avionika
Elektrotechnika v doprave a telekomunikáciach

bottom of page