top of page

Stredná odborná škola automobilová

654

študenti

4.4/10

hodnotenie

Školská 7 Banská Bystrica

Študijné odbory

Autoopravár - mechanik
Autotronik

bottom of page