top of page

Stredná odborná škola automobilová

390

študenti

3.0/10

hodnotenie

Moldavská cesta 2 Košice

Študijné odbory

Autoopravár - mechanik
Autotronik
Bezpečnostné systémy v doprave a priemysle
Mechanik elektrotechnik

bottom of page