top of page

Stredná odborná škola technická

331

študenti

3.9/10

hodnotenie

Hviezdoslavova 5 Rožňava

Študijné odbory

Mechanik strojov a zariadení
Autoopravár - mechanik
Autotronik
Informačné a sieťové technológie
Mechanik elektrotechnik
Grafik digitálnych médií

bottom of page