top of page

Technická univerzita Košice

Ekonomická fakulta TUKE

886

študenti

3.

najlepšia na Slovensku

Letná 9, Košice

Bakalárske odbory

Financie, bankovníctvo a investovanie
Ekonomika a manažment verejnej správy

Magisterské/Inžinierske odbory

Financie, bankovníctvo a investovanie
Ekonomika a manažment verejnej správy

Doktorantské odbory

Ekonómia a manažment

bottom of page