top of page

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka

Fakulta špeciálnej techniky TNUAD

213

študenti

19.

najlepšia na Slovensku

Študentská 1, Trenčín

Bakalárske odbory


Servis a opravy automobilov
Špeciálna strojárska technika

Magisterské/Inžinierske odbory

Špeciálna strojárska technika
Údržba špeciálnej mobilnej techniky

Doktorantské odbory


Strojárske technológie a materiály

bottom of page