top of page

Paneurópska vysoká škola

Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ

160

študenti

18.

najlepšia na Slovensku

Tematínska 10, Bratislava

Bakalárske odbory

Ekonomika a manažment podniku.

Magisterské/Inžinierske odbory

Ekonomika a manažment
medzinárodného podnikania

Doktorantské odbory

Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania

bottom of page