top of page

Slovenská poľnohospodárska univerzita

Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU

1127

študenti

8.

najlepšia na Slovensku (UniRank)

Trieda A.Hlinku 2, Nitra

Bakalárske odbory

Medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami
Manažment Podniku

Magisterské/Inžinierske odbory

Manažment podniku
Kvantitatívne metódy v ekonómii

Doktorantské odbory

Ekonomika a manažment podniku

bottom of page