top of page

Slovenská technická univerzita

Fakulta informatiky a informačných technológií STU

1105

študenti

2.

najlepšia na Slovensku

Ilkovičova 2, Bratislava

Bakalárske odbory

Informatika

Magisterské/Inžinierske odbory

Informačná bezpečnosť
Inteligentné softvérové systémy

Doktorantské odbory

Aplikovaná informatika

bottom of page