top of page

Technická univerzita Košice

Fakulta výrobných technológií TUKE

878

študenti

3.

najlepšia na Slovensku

Bayerova 1, Prešov

Bakalárske odbory

Smart technológie v priemysle
Počítačová podpora výrobných technológií
Technológie automobilovej výrovy
Obnoviteľné zdroje energie

Magisterské/Inžinierske odbory

Inteligentné technológie v priemysle
Počítačová podpora výrobných technológií
Technológie automobilovej výrovy
Priemyselný manažment
Obnoviteľné zdroje energie

Doktorantské odbory

Výrobné technológie
Počítačová podpora výrobných technológií
Riadenie priemyselnej výroby
Procesná technika

bottom of page