top of page

Vysoká škola výtvarných umení

Fakulta výtvarných umení VŠVU

588

študenti

17.

najlepšia na Slovensku

Hviezdoslavovo nám. 18, Bratislava

Bakalárske odbory

Umenie (Digitálne umenia, Grafika a iné média, Dizajn, Architektonická tvorba)

Magisterské/Inžinierske odbory

Umenie (Vizuálne umenia, Dizajn Architektonická tvorba)

Doktorantské odbory

Umenie

bottom of page