top of page

Ekonomická univerzita

Národohospodárska fakulta EU

1184

študenti

9.

najlepšia na Slovensku

Dolnozemská cesta 1, Bratislava

Bakalárske odbory

Aplikovaná ekonómia

Magisterské/Inžinierske odbory

Aplikovaná ekonómia

Doktorantské odbory

Economics

bottom of page