top of page

Ekonomická univerzita

Podnikovohospodárska fakulta EU

534

študenti

9.

najlepšia na Slovensku

Tajovského 13, Košice

Bakalárske odbory

Ekonomika a manažment podniku
Obchodné podnikanie

Magisterské/Inžinierske odbory

Finančné riadenie podniku

Doktorantské odbory

Ekonómia a manažment

bottom of page