top of page

Slovenská poľnohospodárska univerzita

Technická fakulta SPU

744

študenti

8.

najlepšia na Slovensku (UniRank)

Trieda A.Hlinku 2, Nitra

Bakalárske odbory

Magisterské/Inžinierske odbory

Doktorantské odbory

bottom of page