top of page

Gymnázium Mihálya Tompu Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským

135

študenti

3,7/10

hodnotenie INEKO

Daxnerova 10/42 Rimavská Sobota

bottom of page