top of page

zoznam 4-ročných gymnázií

Katolícke gymnázium Štefana Moysesa

Hurbanova 9 Banská Bystrica

Gymnázium Andreja Sládkoviča

J.A Komenského 18 Banská Bystrica

Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského

J.G.Tajovského 25 Banská Bystrica

Gymnázium Mikuláša Kováča

Mládežnícka 51 Banská Bystrica

Súkromné gymnázium Banskobystrické

Ružová ulica 15574/15B Banská Bystrica

Evanjelické gymnázium

Skuteckého 5 Banská Bystrica

Gymnázium Andreja Kmeťa

Kolpašská 1738/9 Banská Štiavnica

Gymnázium Jána Chalupku

Štúrova 13 Brezno

Gymnázium

Štúrova 849 Detva

Gymnázium

Nám. padlých hrdinov 2 Fiľakovo

Súkromné gymnázium

Dolná 48/19 Kremnica

Gymnázium Andreja Sládkoviča

M. R. Štefánika 8 Krupina

bottom of page