top of page

zoznam škôl poskytujúcich nadstavbové štúdium

Stredná odborná škola technická

Vranovská 4 Bratislava

Súkromná stredná odborná škola

Exnárova 20 Bratislava

Stredná odborná škola drevárska

Pavlovičova 3 Bratislava

Súkromná stredná odborná škola

SNP 1202/14 Dolný Kubín

Stredná odborná škola

Lipová 8 Handlová

Stredná odborná škola

Nerudova 13 Hlohovec

Stredná odborná škola dopravy a služieb

Nám. sv. Martina 5 Holíč

Stredná odborná škola technická

Bratislavská cesta 10 Komárno

Stredná odborná škola automobilová

Moldavská cesta 2 Košice

Stredná odborná škola strojnícka

Športová 1326 Kysucké Nové Mesto

Stredná odborná škola techniky a služieb

Pod amfiteátrom 7 Levice

Stredná odborná škola podnikania a služieb

Komenského 16 Lipany

bottom of page