top of page

zoznam stredných odborných škôl

Súkromná stredná odborná škola VIA HUMANA

Kráľovská 386/11 Skalica

Stredná odborná škola strojnícka

Pplk. Pľjušťa 29 Skalica

Súkromná stredná odborná škola

Fučíkova 426 Sládkovičovo

Stredná odborná škola automobilová

Coburgova 7859/39 Trnava

Stredná priemyselná škola technická

Komenského 1 Trnava

Súkromná stredná odborná škola DSA

Koniarekova 17 Trnava

Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča

Lomonosovova 7 Trnava

Stredná odborná škola elektrotechnická

Sibírska 1 Trnava

Stredná priemyselná škola dopravná

Študentská 23 Trnava

Stredná odborná škola technická

Okružná 693 Čadca

Stredná odborná škola polytechnická

Jelšavská 404 Dolný Kubín

Stredná odborná škola drevárska a stavebná

Krásno nad Kysucou č.1642 Krásno nad Kysucou

bottom of page