top of page

zoznam 5-ročných bilingválnych gymnázií

Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského

J.G.Tajovského 25, Banská Bystrica

Gymnázium Mikuláša Kováča

Mládežnícka 51, Banská Bystrica

Gymnázium Andreja Kmeťa

Kolpašská 1738/9, Banská Štiavnica

Gymnázium Leonarda Stöckela

Jiráskova 12, Bardejov

Gymnázium

Bilíkova 24, Bratislava

Gymnázium

Ladislava Sáru 1, Bratislava

Gymnázium

Tilgnerova 14, Bratislava

Súkromné gymnázium

Česká 10, Bratislava

Gymnázium Alberta Einsteina

Einsteinova 35, Bratislava

Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa

Haanova 28, Bratislava

Súkromné gymnázium

Kremnická 26, Bratislava

Gymnázium ako organizačná zložka Spojenej školy

Pankúchova 6, Bratislava

bottom of page