top of page

zoznam 8-ročných gymnázií

Katolícke gymnázium Štefana Moysesa

Hurbanova 9 Banská Bystrica

Gymnázium

Bilíkova 24 Bratislava

Gymnázium

Ladislava Sáru 1 Bratislava

Súkromné gymnázium ESPRIT

Majerníkova 62 Bratislava

Súkromné gymnázium so všeobecným intelektovým nadaním CENADA

Majerníková 60 Bratislava

Gymnázium, ako organizačná zložka Spojenej školy

Tilgnerova 14 Bratislava

Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Teplická 7 Bratislava

Gymnázium Svätej Rodiny, ako organizačná zložka Spojenej školy Svätej Rodiny

Gercenova 10 Bratislava

Gymnázium ako organizačná zložka Spojenej školy

Pankúchova 6 Bratislava

Súkromné gymnázium MERCURY

Zadunajská cesta 406/4 Bratislava

Gymnázium Federica Garcíu Lorcu

Hronská 3 Bratislava

Gymnázium

Hubeného 23 Bratislava

bottom of page