top of page

zoznam 8-ročných gymnázií

Gymnázium

Šrobárova 1, Košice

Gymnázium Terézie Vansovej

17.Novembra Stará Ľubovňa

Cirkevné gymnázium sv. Františka z Assisi ako organizačná zložka Cirkevnej spojenej školy

Školská 650 Vranov nad Topľou

Gymnázium Milana Rastislava Štefánika

Nám. L. Novomeského 4 Košice

Gymnázium sv. Tomáša Akvinského

Zbrojničná 3 Košice

Evanjelické gymnázium Jána Ámosa Komenského

Škultétyho 10 Košice

Gymnázium

Trebišovská 12 Košice

Gymnázium sv. Edity Steinovej

Charkovská 1 Košice

Gymnázium

Alejová 1 Košice

Súkromné gymnázium

Dneperská 1 Košice

Gymnázium

Opatovská cesta 7 Košice

bottom of page