top of page

zoznam škôl a odborov v systéme duálneho vzdelávania

Stredná odborná škola informačných technológií

Tajovského 30 Banská Bystrica

Správca inteligentných a digitálnych systémov

Stredná odborná škola sv. Františka Assiského

Gwerkovej-Göllnerovej 9 Banská Štiavnica

Informačné a sieťové technológie

Stredná odborná škola

Štúrova 848 Detva

Mechanik nastavovač
Mechanik - mechatronik
Mechanik elektrotechnik

Stredná odborná škola obchodu a služieb

M. R. Štefánika 8 Krupina

Mechanik strojov a zariadení
Autoopravár - mechanik

Súkromná stredná odborná škola hutnícka Železiarne Podbrezová

Družby 554/64 Podbrezová

Hutník operátor
Hutník
Mechanik strojov a zariadení
Obrábač kovov
Mechanik - mechatronik
Mechanik elektrotechnik

Stredná odborná škola

Generála Viesta 6 Revúca

Technik mineralurg
Mechanik strojov a zariadení
Elektromechanik - silnoprúdová technika
Mechanik elektrotechnik

Stredná odborná škola technická

J. Švermu 1 Zvolen

Mechanik elektrotechnik

Stredná odborná škola

Bystrická 4 Žarnovica

Mechanik číslicovo riadených strojov

Súkromná stredná odborná škola technická

Dr. Janského 10 Žiar nad Hronom

Mechanik nastavovač
Programátor obrábacích a zváracích strojov a zaria
Elektrotechnika
Mechanik - mechatronik
Technické lýceum

Súkromná stredná odborná škola Duálna akadémia

Jána Jonáša 5 Bratislava

Mechanik nastavovač
Mechanik strojov a zariadení
Autoopravár - mechanik
Autotronik
Mechanik - mechatronik
Mechanik elektrotechnik

Stredná priemyselná škola elektrotechnická

Hálova 16 Bratislava

Informačné a sieťové technológie

Stredná odborná škola technická

Vranovská 4 Bratislava

Mechanik nastavovač

bottom of page