top of page

kto stojí za ŠtúdiumSTEM.sk?

občianske združenie Ženský algoritmus. Po trojročnej práci s mládežou sme zistili, že mladí ľudia, ani ich rodičia či učitelia nemajú dobrý prehľad o možnostiach štúdia STEM na Slovensku. Často sme od absolventiek letných coding campov alebo mládeže z našich XX faktor krúžkov dostávali spätnú väzbu “Chytilo ma to za srdce, čo ďalej?” 

 

Keď sme v roku 2023 robili prieskum medzi dievčatami, čo ich odrádza od štúdia technických smerov, jeden z dominantných dôvodov bola neznalosť možností ďalšieho štúdia. Tento problém sme sa rozhodli adresovať prostredníctvom portálu studiumSTEM.sk, ktorý nielen poskytne zoznam všetkých slovenských škol so STEM zameraním, ale aj príležitosti na dni otvorených dverí, zorientovanie sa v STEM odvetviach a smeroch štúdia a ďalšie príležitosti na vzdelávanie.

 

Primárnym cieľom OZ je zvýšiť podiel dievčat v STEM oblastiach štúdia, ale záleží nám na tom, aby celá naša krajina profitovala z príležitostí prichádzajúcich s pokrokom v informačných technológiách a preto je táto stránka určená pre všetkých, ktorí robia rozhodnodnutia o svojej budúcnosti výberom ďalšej školy už dnes. 

 

Tento projekt vznikol s podporou Nadácie SK-nic v roku 2024. 

bottom of page