top of page

Stredná odborná škola automobilová

390

študenti

3,0/10

hodnotenie INEKO

Moldavská cesta 2 Košice

Študijné odbory

Dopravná prevádzka - cestná a mestská doprava (denná forma)
Elektrotechnika-výroba a prevádzka strojov a zariadení (diaľková forma)
Strojárstvo - výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení (denná forma)

Košice IV

bottom of page