top of page

Škola umeleckého priemyslu Ladislava Bielika

153

študenti

2.9/10

hodnotenie INEKO

Vajanského 23 Levice

Študijné odbory

Priemyselný dizajn
Grafický dizajn
Fotografický dizajn
Reklamná tvorba
Propagačné výtvarníctvo

bottom of page