top of page

Škola umeleckého priemyslu

445

študenti

5.9/10

hodnotenie INEKO

Staničná 8 Trenčín

Študijné odbory

Priemyselný dizajn
Grafický dizajn
Fotografický dizajn
Digitálna maľba - koncept art
Dizajn digitálnych aplikácií
Animovaná tvorba
Reklamná tvorba
Propagačné výtvarníctvo

bottom of page