top of page

Škola umeleckého priemyslu

238

študenti

3.9/10

hodnotenie INEKO

Vodárenská 3 Prešov

Študijné odbory

Grafický a priestorový dizajn
Grafický dizajn
Fotografický dizajn
Reklamná tvorba
Propagačné výtvarníctvo

bottom of page