top of page

Stredná odborná škola automobilová

390

študenti

3.0/10

hodnotenie INEKO

Moldavská cesta 2 Košice

Študijné odbory

Autoopravár - mechanik/Autoopravárka - mechanička
Autotronik/Autotronička
Bezpečnostné systémy v doprave a priemysle
Mechanik elektrotechnik/Mechanička elektrotechnička

bottom of page