top of page

Stredná odborná škola automobilová

654

študenti

4.4/10

hodnotenie INEKO

Školská 7 Banská Bystrica

Študijné odbory

Autoopravár - mechanik/Autoopravárka - mechanička
Autotronik/Autotronička

bottom of page