top of page

Stredná odborná škola dopravná

472

študenti

4.3/10

hodnotenie INEKO

Kvačalova 20 Bratislava

Študijné odbory

Autoopravár - mechanik/Autoopravárka - mechanička
Autotronik/Autotronička
Mechanik/Mechanička lietadiel-mechanika
Mechanik/Mechanička lietadiel-avionika
Elektrotechnika v doprave a telekomunikáciach

bottom of page