top of page

Stredná odborná škola drevárska a stavebná

300

študenti

2.4/10

hodnotenie INEKO

Krásno nad Kysucou č.1642 Krásno nad Kysucou

Študijné odbory

Technológia ochrany a tvorby životného prostre

bottom of page