top of page

Stredná odborná škola informatiky a služieb

700

študenti

4.6/10

hodnotenie INEKO

Gyulu Szabóa 21 Dunajská Streda

Študijné odbory

Autoopravár - mechanik/Autoopravárka - mechanička
Informačné a sieťové technológie
Elektromechanik/Elektromechanička - silnoprúdová technika
Technické a informatické služby-v strojárstve
Technické a informatické služby-v elektrotechnike

bottom of page