top of page

Stredná odborná škola obchodu a služieb

412

študenti

-

hodnotenie INEKO

Piešťanská 2262/80 Nové Mesto nad Váhom

Študijné odbory

Autoopravár - mechanik/Autoopravárka - mechanička
Agromechanizátor/Agromechanizátorka, Opravár/Opravárka

bottom of page