top of page

Stredná odborná škola polytechnická

400

študenti

5.1/10

hodnotenie INEKO

Ul. SNP 2 Zlaté Moravce

Študijné odbory

Autoopravár - mechanik/Autoopravárka - mechanička
Informačné a sieťové technológie
Elektrotechnika
Elektromechanik/Elektromechanička - úžitková technika
Mechanik elektrotechnik/Mechanička elektrotechnička
Grafik/Grafička digitálnych médií
Technické lýceum

bottom of page