top of page

Stredná odborná škola technická a agropotravinárska

465

študenti

5.2/10

hodnotenie INEKO

Okružná 61 Rimavská Sobota

Študijné odbory

Autoopravár - mechanik/Autoopravárka - mechanička
Technické služby v autoservise
Informačné a sieťové technológie
Mechanik elektrotechnik/Mechanička elektrotechnička
Agromechanizátor/Agromechanizátorka, Opravár/Opravárka
Agromechatronik/Agromechatronička

bottom of page