top of page

Univerzita Mateja Bela

Ekonomická fakulta UMB

1243

študenti

7.

najlepšia na Slovensku (UniRank)

Tajovského 10, Banská Bystrica

Bakalárske odbory

Ekonomika a manažment podniku.

Magisterské/Inžinierske odbory

Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov
podnikové manažérske systémy

Doktorantské odbory

Ekonomika a manažment podniku

bottom of page