top of page

Slovenská technická univerzita

Fakulta architektúry a dizajnu STU

896

študenti

2.

najlepšia na Slovensku (UniRank)

Nám. slobody 19. Bratislava

Bakalárske odbory

Architektúra a urbanizmus
Dizajn

Magisterské/Inžinierske odbory

Architektúra
Dizajn

Doktorantské odbory

Architektúra
Dizajn

bottom of page