top of page

Technická univerzita Košice

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TUKE

1721

študenti

3.

najlepšia na Slovensku (UniRank)

Letná 9, Košice

Bakalárske odbory

Automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín
Baníctvo a geotechnika
Dopravná logistika podniku
Geodézia a kataster nehnuteľností
Geológia a regionálny rozvoj
Geoturizmus
Komerčná logistika
Manažérstvo procesov
Manažérstvo zemských zdrojov
Ochrana životného prostredia a ekotechnológie surovín
Priemyselná logistika
Využívanie alternatívnych zdrojov energie
Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika

Magisterské/Inžinierske odbory

Dopravná logistika podniku
Geologické inžinierstvo
Geoturizmus
Informatizácia procesov získavania a spracovania surovín
Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností
Manažérstvo zemských zdrojov
Mineralurgia a environmentálne technológie
Priemyselná logistika
Riadenie procesov získavania a spracovania surovín
Technológie baníctva a tunelárstva
Využívanie alternatívnych zdrojov energie
Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika

Doktorantské odbory

Banská geológia a geologický prieskum
Banské meračstvo a geodézia
Ekonomika zemských zdrojov
Mineralurgia a environmentálne technológie
Priemyselná logistika
Riadenie procesov
Riadenie procesov získavania a spracovania surovín
Ťažba nerastov a inžinierske geotechnológie
Využívanie a ochrana zemských zdrojov

bottom of page