top of page

Slovenská technická univerzita

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

1049

študenti

2.

najlepšia na Slovensku (UniRank)

Radlinského 9, Bratislava

Bakalárske odbory

Biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie
Biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie (konverzný)
Biotechnológia
Biotechnológia (konverzný)
Chémia, medicínska chémia a chemické materiály
Chémia, medicínska chémia a chemické materiály (konverzný)
Chemické inžinierstvo
Chemické inžinierstvo (konverzný)
Potraviny, výživa, kozmetika
Potraviny, výživa, kozmetika (konverzný)
Riadenie procesov
Riadenie procesov (konverzný)

Magisterské/Inžinierske odbory

Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve
Biochémia a biomedicínske technológie
Biotechnológia
Chemické inžinierstvo
Chemické technológie
Ochrana materiálov a objektov dedičstva
Potraviny, hygiena, kozmetika
Prírodné a syntetické polyméry
Technická chémia
Technológie ochrany životného prostredia

Doktorantské odbory

Analytická chémia
Anorganická chémia
Anorganické technológie a materiály
Biochémia
Biotechnológia
Biotechnológie (double-degree)
Fyzikálna chémia
Chémia a chemické technológie (double-degree)
Chémia a technológia požívatín
Chémia a technológia životného prostredia
Chemické inžinierstvo
Organická chémia
Riadenie procesov
Technológia polymérnych materiálov

bottom of page