top of page

Žilinská univerzita

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií ŽU

928

študenti

5.

najlepšia na Slovensku (UniRank)

Univerzitná 1, Žilina

Bakalárske odbory

Kybernetika
Elektrotechnika
Informatika

Magisterské/Inžinierske odbory

Kybernetika
Elektrotechnika
Informatika

Doktorantské odbory

Kybernetika
Elektrotechnika
Informatika

bottom of page