top of page

Slovenská technická univerzita

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU

2187

študenti

2.

najlepšia na Slovensku (UniRank)

Ilkovičova 3, Bratislava

Bakalárske odbory

Aplikovaná informatika
Automobilová mechatronika
Elektroenergetika
Elektronika
Elektrotechnika
Jadrové a fyzikálne inžinierstvo
Robotika a kybernetika
Informačné a komunikačné technológie

Magisterské/Inžinierske odbory

Aplikovaná elektrotechnika
Aplikovaná informatika
Aplikovaná mechatronika a elektromobilita
Elektroenergetika
Elektronika a fotonika
Jadrové a fyzikálne inžinierstvo
Kozmické inžinierstvo
Multimediálne informačné a komunikačné technológie
Robotika a kybernetika

Doktorantské odbory

Aplikovaná informatika
Elektroenergetika
Elektronika a fotonika
Fyzikálne inžinierstvo
Jadrová energetika
Kozmické inžinierstvo
Mechatronické systémy
Meracia technika
Robotika a kybernetika
Telekomunikácie

bottom of page