top of page

Technická univerzita Košice

Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE

3883

študenti

3.

najlepšia na Slovensku (UniRank)

Letná 9, Košice

Bakalárske odbory

Aplikovaná elektrotechnika
Automobilová elektronika
Elektroenergetika
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov
Hospodárska informatika
Informatika
Inteligentné systémy
Kyberbezpečnosť
Počítačové modelovanie
Počítačové siete
Priemyselná elektrotechnika

Magisterské/Inžinierske odbory

Automobilová elektronika
Elektroenergetika
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov
Hospodárska informatika
Informatika
Inteligentné systémy
Kyberbezpečnosť
Počítačové siete
Počítačové modelovanie
Priemyselná elektrotechnika

Doktorantské odbory

Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov
Informatika
Inteligentné systémy
Priemyselná elektrotechnika

bottom of page